Natur der dur

Et velbesøgt arrangement i samarbejde med Økologisk Landsforening, hvor et par af deltagerne havde taget turen hele vejen fra Esbjerg-kanten! Formålet med markvandringen var at vise hvordan naturpleje kan kombineres med dyrkning af jorden og aftenens budskab ramte direkte ned i den igangværende diskussion, om økologisk landbrug overhovedet gør noget godt for biodiversiteten?

På Rydalsgaard giver vi plads til naturen – på vores 56 hektar har vi bl.a. ynglende rørhøg, grågæs, agerhøns, skovmår, stor vandsalamander og okkergul pletvinge. Ikke nødvendigvis som et direkte resultat af den økologiske driftsform, men absolut som resultatet af den økologiske landbrugs grundtanke. Rigtig økologi arbejder med helheden i bedriften, hvor både det dyrkede og udyrkede areal indgår i et naturskabende samspil. En helhedsbetragtning der i øvrigt går igen i forhold til klima, næringsstoffer, socialt ansvar, landdistriktsudvikling og alle de andre sammenhænge som gården også indgår i.

Foto: Karen Munk Nielsen, Økologisk Landsforening

Dette indlæg blev udgivet i Aktuelt. Bogmærk permalinket.