Rydalsgaard kan nu kalde sig skovlandbrug.

Og hvad er så et skovlandbrug? Betegnelsen bruges om forskellige dyrkningssystemer, hvor træer og buske er integreret i plante- eller husdyrproduktion. På Rydalsgaard har vi plantet 700 havtornebuske, 41 kræger og 27 slåenbuske på 2 hektar, der normalt dyrkes med korn eller græs. Formålet er at skabe mere natur og øge herlighedsværdien på gården, og samtidig giver beplantningen gode muligheder for læ for dyrene. På et mere overordnet niveau skaber skovlandbrug mulighed for at forbedre jordkvaliteten, det giver plads til levesteder og et større fødegrundlag for vilde dyr og planter og endelig binder træer og buske CO2, som lagres som kulstof i buske og træers ved, løv og rødder.

I de fem 4-meter brede striber, hvor havtorn og træer er plantet, har vi desuden sået tuegræs og bi-venlige blomster. Som en del af tiltaget, der er en udløber af Økologisk Landsforenings overordnede projekt InTRÆgrer 2.0 – Integration af træer i økologisk landbrug, er der udarbejdet baselinemålinger på naturværdi og produktionsøkonomi, for at have et billede af situationen inden etableringen af skovlandbruget.

Dette indlæg blev udgivet i Aktuelt. Bogmærk permalinket.