Om det kød vi producerer

På Rydalsgaard er produktionen og arbejdsgangene indrettet efter dyrene og deres naturlige behov. Vi har ingen produktionsmål og lader dyrene vokse med den hastighed, de selv kan. Kødkvægsracen Aberdeen Angus er kendt for sin gode kødkvalitet, for saftigt, mørt kød med masser af smag, hvilket hænger nøje sammen med deres naturlige levevis. Dyrene går frit ude året rundt i mindre flokke, hvor naturlig adfærd og sociale behov bliver tilgodeset.

Vores kalve går sammen med mødrene, til de 9-10 mdr. gamle selv stopper med at drikke mælk hos moderkoen. Herefter lever de af det økologiske græs og korn, der produceres på Rydalsgaards egne marker, med en naturlig langsom tilvækst som resultat. Det betyder, at kvierne og ungtyrene først er slagteklare i en alder af 24-28 mdr. For at undgå stress hos de dyr der skal slagtes, afliver vi dem hjemme på marken og kører dem herefter straks på vores lille lokale slagtehus i Allingåbro til slagtning og modning. Hele processen er selvfølgelig under veterinær opsyn, så dyrene synes af dyrlægen både umiddelbart inden de aflives og når de efter slagtningen hænger på krogen i slagtehuset. Derudover er slagtehusets kølerum og udskæringsrum selvfølgelig under konstant kontrol fra Fødevarekontrollen.

Slagtekroppene afkøles langsomt til kølerumstemperatur og modnes på krog efter traditionelle principper i minimum 18 dage. Herefter udskærer slagteren dyrene, og kødet afhentes direkte fra slagtehuset samme dag, som det er udskåret.

Vi forsøger hele vejen igennem at lave et produkt, der er bæredygtigt både i forhold til dyrevelfærd og miljø. Og vi forsøger også at være bevidste om spisekvaliteten, ved at undgå at ødelægge den saftighed og meget kraftige smag, som Angus racen er verdensberømt for at have.