Velkommen til Rydalsgaard

På Rydalsgaard producerer vi økologisk og smagfuldt kvalitetskød af Angus kødkvæg. Vi har indrettet vores kvæghold efter dyrenes naturlige adfærd, hvor flokkene året rundt afgræsser gårdens marker og naturområder, og hvor de gives  tid til en langsom og naturlig tilvækst.  Kalvene går sammen med moderen i minimum 8 måneder,  som ungdyr opfedes de med græs fra vores marker og enge omkring Kare og når de er klar til slagtning aflives de uden stress på marken.

 


Rydalsgaard har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.
Bedriften har også modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med tilskuddet er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.”